ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑ Β. BRAZELTON

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, στο πλαίσιο των καταστατικών της στόχων για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας της περιγεννητικής περιόδου στα ψυχικά δρώμενα της περιόδου αυτής, οργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Brazelton UK, πιοτοποιούμενη εκπαίδευση στην προσέγγιση της συμπεριφοράς των νεογνών.

Περισσότερα


Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

 

Βιωματικό εργαστήρι για έγκυες γυναίκες, μητέρες ή γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, που στοχεύει στην αποσαφήνιση θεμελιωδών ζητημάτων, όπως η επιθυμία για τεκνοποίηση, η κύηση ως δυνατότητα αλλαγής και επανεκκίνησης, τα χαρακτηριστικά της καλής μητρικής και πατρικής λειτουργίας, η ψυχοσωματική του βρέφους κ.α.

Δήμος Αθηναίων – Ανοιχτά Σχολεία


Αρχική

infant_smallΗ Ελληνική Εταιρία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών είναι επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία, μέλος (affiliated) της World Association for Infant Mental Health (WAIMH).
Ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1993, ως ανταπόκριση στην ανάγκη να δημιουργηθεί και στην χώρα μας ένας επιστημονικός φορέας ο οποίος θα εστιάσει τις μελέτες και τις παρεμβάσεις του στην ευαίσθητη περίοδο της ζωής του ανθρώπου από την εγκυμοσύνη μέχρι την ηλικία των τριών ετών.