Δεύτερος κύκλος της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην κλίμακα νεογνικής συμπεριφοράς κατά Brazelton

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ανακοινώνει την διεξαγωγή του δεύτερου κύκλου της πιστοποιούμενης εκπαίδευσης στην Κλίμακα Εκτίμησης της Νεογνικής Συμπεριφοράς κατά Brazeton (Neonatal Behavioural Assessment Scale – NBAS), η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της Εταιρείας µας µε το Brazelton Brussels Center στις 4, 5, 6 Οκτωβρίου 2018.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο στάδια από δύο διδάσκουσες στην αγγλική γλώσσα: ένα διάρκειας τριών ημερών και ένα διάρκειας μιας ημέρας.

Πρώτο μέρος της εκπαίδευσης:
-Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει διδασκαλία και γνωριμία των συμμετεχόντων. Παρουσιάζεται η Κλίμακα, η ιστορία της, το πνεύμα από το οποίο διακατέχεται καθώς και η χρήση της κλινικής πράξης. Ακολουθεί επίδειξη βίντεο µε την χορήγηση της κλίμακας σε νεογνά και ολοκληρώνεται µε µία πρώτη ομιλία για την κλίμακα βαθμολόγησης, που περιλαμβάνεται στην μέθοδο.
-Τις επόμενες δύο ημέρες του πρώτου μέρους η ομάδα των εκπαιδευομένων χωρίζεται σε δύο υποομάδες, των πέντε ατόμων εκάστη και κάθε υποομάδα θα εξετάσει από 2 νεογνά για να ακολουθήσει η βαθμολογική αξιολόγηση της Κλίμακας.

Δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης:
-Περιλαμβάνει την επάνοδο των εκπαιδευτριών για µία ημέρα μετά ένα εξάμηνο. Στην διάρκεια αυτής της ημέρας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν τα ερωτήματα που θα έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει γίνει δυνατόν να απαντηθούν. Επίσης θα εξεταστεί εκ νέου ένα νεογνό από κάθε μια από τις υποομάδες των πέντε ατόμων. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο μερών της εκπαίδευσης οι εκπαιδεύτριες θα είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά, µέσω mail ή skype. Το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2019.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση θα είναι δέκα. Το κόστος συμμετοχής, δεδομένης της έκτασης που δίνεται στην εκπαίδευση από το Brazelton Brussels Center διαμορφώθηκε στα 750 ευρώ ανά άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην Εκπαίδευση θα γίνονται δεκτές εως την Δευτέρα 26 Μαρτίου.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, επικοινωνήστε στο: info@waimhgreece.org.gr