ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΕΟ 17/9/2020 – Η «Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών», στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της περιγεννητικής περιόδου γύρω από τα ψυχικά της δρώμενα της και στην προαγωγή του διεπιστημονικού διαλόγου, διοργάνωσε και φέτος την Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού. Περισσότερα 

Intro


infant_smallThe Hellenic Society for Infant Mental Health is a scientific, non-profit Society, an affiliate member of the World Association for Infant Mental Health (WAIMH).

It was founded in Athens in October 1993, as a response to the need to have a scientific venue in Greece that would focus its studies and interventions on the very fragile period in human life from pregnancy to the age of five.