ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μηνιαίες κλινικές διεπιστημονικές συναντήσεις που απευθύνονται σε ειδικούς και προσωπικό της περιγεννητικής περιόδου που φροντίζουν βρέφη και εγκύους (γυναικολόγους, μαίες, νοσηλευτές, νεογνολόγους, παιδιάτρους, ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές). Παρουσιάζεται κλινικό υλικό εκ περιτροπής από τους συμμετέχοντες και γίνεται σχολιασμός από την ομάδα και από ένα προσκεκλημένο μέλος της Εταιρείας.

  • 1ος κύκλος 2-6/2016
  • 2ος κύκλος 2-12/2017