ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ, Eλληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών

Για το Πρόγραμμα 2008-09 πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα 2009-10 πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα 2011-12 πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *