ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

afisa 2 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών συνδιοργανώνει με τον Τομέα Υγείας του Παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα 80 ωρών για επαγγελματίες υγείας περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου, με θέμα: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»
Για την πρόσκληση, πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ
Για το αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΟΜΙΛΗΤΕΣ-
Για την αίτηση, πατήστε ΑΙΤΗΣΗ
Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 6 Οκτωβρίου 2014. Σημείωστε επίσης ότι χορηγούνται 40 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια EACCME-UEMS.
Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών συναδέλφων, θέλουμε να σας διευκρινίσουμε ότι εφόσον η αίτηση συμμετοχής γίνει δεκτή, μπορεί να καταβληθεί ως προκαταβολή το ποσό των 150 ευρώ, το δε υπόλοιπο (450 ευρώ) σε 3 δόσεις μέχρι τις 30.4.2015. Για τις πληροφορίες αυτές, δείτε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ