ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, αρχίζει νέος κύκλος του μετεκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. Αιτήσεις δεκτές μέχρι: 22/12/2014. Δείτε το πρόγραμμα και την αίτηση