ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

AFISA-B Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών συνδιοργανώνει με τον Τομέα Υγείας του Παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα 100 ωρών για επαγγελματίες υγείας περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου, με θέμα: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ». Η έναρξη θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2015, ενώ η λήξη τον Φεβρουάριο 2016.Ο τόπος διεξαγωγής είναι οι αίθουσες διδασκαλίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα). Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από την υπεύθυνη διεπιστημονική επιτροπή, μετά από συνέντευξη. Για την πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για το αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ. Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 24.08.15.