3 Νοεμβρίου 2012. Ενημερωτική – εκπαιδευτική συνάντηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημερωτική – εκπαιδευτική συνάντηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Θέμα: «Θέματα ψυχικής υγείας βρεφών και νηπίων- Συνεργασία, ευαισθητοποίηση και πρόληψη». Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *