Παρελθούσες

22-23 Οκτωβρίου 2010. Επιστημονική συνάντηση με τον Jacques Angelergues Παιδοψυχίατρο, Ψυχαναλυτή Παιδοψυχιατρικό Κέντρο Alfred Binet, Ψυχιατρικές Υπηρεσίες 13ου Διαμερίσματος του Παρισιού

Επιστημονική συνάντηση με τον Jacques Angelergues Παιδοψυχίατρο, Ψυχαναλυτή Παιδοψυχιατρικό Κέντρο Alfred Binet, Ψυχιατρικές Υπηρεσίες 13ου Διαμερίσματος του Παρισιού. Θέμα: «Ο ψυχισμός του βρέφους και του νηπίου  όπως φαίνεται στις συναντήσεις ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας». Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

24 Απριλίου 2010. Διεπιστημονική Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή, Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ, Eλληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών

Διεπιστημονική Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή, Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ,  Eλληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών. Θέμα: «Μικρά παιδιά σε κίνδυνο: συνθήκες εγκατάλειψης, παραμέλησης και κακοποίησης. Ζητήματα ιστορίας, φροντίδας και θεραπείας». Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ