Σκοπός – Μέσα

Single_logo

 1. Η επιστημονική συνεισφορά στην ανάπτυξη και προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας του βρέφους και της οικογένειάς του.
 2. Η προαγωγή της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, μαιών και άλλων επαγγελματιών υγείας στα θέματα ψυχικής υγείας της βρεφικής ηλικίας.
 3. Η μελέτη και η έρευνα της ανάπτυξης και της κλινικής πράξης κατά την εγκυμοσύνη και την βρεφική ηλικία.
 4. Η καλλιέργεια της διεπιστημονικής συνεργασίας και της από κοινού προσπάθειας κατανόησης και παροχής βοήθειας σε θέματα ψυχικής υγείας κατά την κρίσιμη περίοδο της βρεφικής ηλικίας.

Μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι σκοποί της Εταιρείας

 • Η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας της περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου με σεμινάρια, διαλέξεις, ειδικά φροντιστήρια και ομάδες συζητήσεων.
 • Η διοργάνωση ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η έκδοση βιβλίων, ενημερωτικού δελτίου και περιοδικού καθώς και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η δημιουργία ομάδων μελέτης θεμάτων συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.
 • Η ευαισθητοποίηση του κοινού με ομιλίες και ενημερωτικά δελτία.
 • Η διασύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με πρόσωπα και επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας των βρεφών.
 • Η οργάνωση δικτύου επαγγελματιών υγείας της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας για την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας σε θέματα πρόληψης και θεραπείας προβλημάτων που αφορούν την ψυχική υγεία βρεφών και νηπίων.