Τρέχουσες

Ανακοίνωση – Πρόσκληση – Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού

Η «Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών», στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της περιγεννητικής περιόδου γύρω από τα ψυχικά της δρώμενα της και στην προαγωγή του διεπιστημονικού διαλόγου, διοργάνωσε και φέτος την Ομάδα Συζήτησης Κλινικού Υλικού.

Η ομάδα αυτή απευθύνεται σε μαιευτήρες-γυναικολόγους, παιδίατρους, νεογνολόγους, μαίες, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους και παιδοψυχίατρους. Το κλινικό υλικό παρουσιάζεται εκ περιτροπής από τα μέλη της ομάδας και σχολιάζεται κάθε φορά από ένα μέλος της εταιρείας μας και από το σύνολο της ομάδας. Λόγω των έκτακτων μέτρων Υγειονομικής προστασίας εξ’αιτίας της πανδημίας COVID-19, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της ομάδας διαδικτυακά. Με μεγάλο ενθουσιασμό δεχθήκαμε πληθώρα μηνυμάτων για τη συμμετοχή στο webinar συζήτησης κλινικού υλικού από την εργασία με εγκύους, νεογνά, βρέφη και τις οικογένειές τους, κάτι που οδήγησε στην δημιουργία δύο ομάδων. Πλήρης Ανακοίνωση

On Becoming Parents: From Biology to Psychoanalysis

H ΙΡΑ, μέσα από μία σειρά συνεντεύεξων, μας καλεί να σκεφθούμε και να “ανακαλύψουμε την ψυχανάλυση που ζει πέρα από το ντιβάνι”. Η έκτη συνέντευξη αυτής της σειράς podcasts, είναι με την Μ.Μιχαλέλη η οποία μιλάει για την ψυχαναλυτική προσέγγιση από την κύηση μέχρι την πρώιμη σχέση παιδιού και περιβάλλοντος.

Episode description: Harvey Schwartz welcomes Dr. Meropi Michaleli who is a clinical psychologist and psychoanalyst in Athens, Greece. Dr. Michaleli’s practice focuses on the psychoanalytic approach to pregnancy, the perinatal period, infertility and parent-infant therapy. She studied psychosomatics in Paris; she trained in brief mother-infant psychotherapy in Geneva and she has become a teacher of teachers, especially for health personnel involved in the perinatal and neonatal period especially those faced with infants and families under high psychosocial risk. As you will hear in today’s interview, she has a deep appreciation of the importance of early intervention with parents and infants in order to forestall later pathologies, especially the intergenerational transmission of trauma.

Μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη εδώ